Kicking Television

Kicking Television
TV Menu
Image by dhammza
"I’m serious
You’ll see

I’m working on my abs
I’m working on me

Oh, I’m kickin’
Yeah, I’m calm
Oh, I’m kickin’
Television
Television

Stop shopping, even
Stop buying things

I’m kickin’
Yeah, I’m calm
Oh, I’m kickin’
Television
Television

Um..

Oh, I’m serious
You’ll see

I’m kickin’
Yeah, I’m calm
Yeah, I’m kickin’
Television
Television
Television Television"